ครูที่ปรึกษานักเรียน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติฯ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด

ครูผู้ดูแลนักเรียน 

เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันเรียงความ โครงการศึกษาศาสตร์วิชาการเปิดบ้านครูภาษาไทย ครั้งที่ 6

วิทยากรค่าย วัยใสใส่ใจอ่านเขียน

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 

อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด